Proč řídit znalosti? | TeamKnowledge

Menu

Znalosti jsou motorem
vašich výsledků.

Hodnota výsledků jakékoli lidské činnosti je pevně spojena se znalostmi, které jsou pro dosažení těchto výsledků potřeba.

Můžete vyrábět libovolné produkty, poskytovat služby, tvořit, pomáhat, vyvíjet... Budou to vždy znalosti, co bude hnát vaše výsledky dopředu. Ať už děláte cokoli, jsou to právě znalosti, co je nejcenější a o co je třeba nejvíce pečovat.

Znalosti jsou motorem<br>vašich výsledků.

Proč většina firem neřídí
správně své know-how?

Protože jim chybí nástroj. Každá firma či každý projekt pracuje se spoustou znalostí, ale není prostor řešit jak správně znalosti centralizovat, uchovávat, rozvíjet a předávat mezi sebou.

A tak jsou zpravidla všechny znalosti rozházené v dokumentech, poznámkách, papírkách, zprávách či jen v hlavách lidí. Málokdy jsou pak znalosti k dispozici ve správnou chvíli a tomu, kdo je potřebuje pro svou práci.

Proč většina firem neřídí<br>správně své know-how?

Řízení know-how je základ
udržitelného rozvoje.

Pokud se chcete zdokonalovat, zvětšovat a dosahovat lepších výsledků, musíte zvládnout řídit know-how. TeamKnowledge zajišťuje, že jsou Vaše znalosti na jednom místě, jsou aktuální, zdokonalují se v čase a lidé jsou obeznámeni přesně s těmi znalostmi, které potřebují.

Správné využití TeamKnowledge permanentně zvyšuje kvalifikaci lidí a zajišťuje velmi efektivní předávání znalostí novým lidem při rozšiřování týmu. To umožňuje rychlejší růst, větší produktivitu či úsporu nákladů při zaškolování nových zaměstnanců.

Řízení know-how je základ<br>udržitelného rozvoje.

Hlavní přínosy správného řízení znalostí

Zvyšování efektivity

Mít potřebné znalosti vždy po ruce a mít jistotu, že se všechny informace dostanou k těm, kteří je potřebují znamená klíčový předpoklad zvyšování efektivity.

Optimalizace

Správná dokumentace pracovních postupů či metodik umožní přirozeně jejich průběžné vyhodnocování a zdokonalování.

Ukládání know-how

Přenesení veškerého know-how ze zapomětlivých hlav a jeho centralizace sama o sobě výrazně zvyšuje hodnotu vašeho podniku či projektu.

Transparentní řízení

Zavedené řízení znalostí přirozeně upevňuje transparentní fungování firmy, čímž zlepšuje vazby mezi zákazníky, zaměstnanci a vůbec zainteresovanými subjekty.